Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Περιεχόμενα του μαθήματος

• Η Δημιουργία Μελετητικών-Ερευνητικών Ομάδων

• Η Σύνθεση γνώσεων για την επίλυση προβλημάτων Μηχανικού

• Η Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελετητικών Εργασιών

• Η Μεθοδολογία Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών

• Επιλογή θέματος έρευνας – μελέτης

• Οι έννοιες της έρευνας και του ερευνητικού σχεδιασμού

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση

• Πλαγιαρισμός και βιβλιογραφικές αναφορές

• Επιλογή προσέγγισης, τεχνικών και εργαλείων έρευνας

• Τι είναι η έρευνα στην Τεχνολογία

• Έρευνα –Καινοτομία –Εφαρμογή

• Τεχνικές Προβλέψεων

• Ερευνητική Πρόταση

• Πώς να σχεδιάσετε/οργανώσετε την έρευνά σας

• Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης/Έρευνας

• Αξιολόγηση Ερευνητικών/Μελετητικών προσπαθειών

Εργαστήριο:

Επιλογή Σύνθετου Μηχανολογικού Θέματος

Δημιουργία Ομάδων Εργασίας

Λειτουργία Ομάδας με την επίβλεψη μέλους ΕΠ

Επίλυση του Μηχανολογικού Θέματος

Παράδοση Τεχνικής Έκθεσης

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.