Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE) | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE) | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Στόχος είναι η μελέτη μηχανολογικών κατασκευών μέσω σύγχρονων συστημάτων βιομηχανικού λογισμικού CAE λαμβάνοντας τη γεωμετρία από ένα σύστημα CAD και σύνδεσή τους με συγγενή πεδία (FEA, Rapid prototyping κλπ.), η υπολογιστική ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών με αναλυτικές μεθόδους και με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, η εκμάθηση χρήσης πακέτου λογισμικού CAE ως εργαλείου εφαρμογής των ανωτέρω.

Σκοπός είναι ο φοιτητής να αποκτήσει εξοικείωση με τον τρόπο επιλογής και μοντελοποίησης των οριακών συνθηκών αναλόγως του προβλήματος, με τους τρόπους και τις τεχνικές διακριτοποίησης του προς μελέτη αντικειμένου (δημιουργία πλεγμάτων επίλυσης – meshing). Αναλύονται και αξιολογούνται σε βάθος τα αποτελέσματα των υπολογισμών ώστε να γίνουν κατανοητές από τους φοιτητές τόσο οι δυνατότητες και το εύρος των πληροφοριών που προσφέρουν τα σύγχρονα λογισμικά επίλυσης προβλημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων αλλά και των αδυναμιών και των σημείων που χρήζουν προσοχής και του τρόπου αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

•διαθέτουν αντίληψη στη μεθοδολογία σχεδίασης και μοντελοποίησης μηχανολογικών εξαρτημάτων με χρήση συστημάτων CAE

•λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τις στρατηγικές στη μοντελοποίηση εξαρτημάτων και συναρμολογημάτων

•υπολογίζουν μηχανολογικά εξαρτήματα

•διεξάγουν μελέτες υπολογιστικής προσομοίωσης μηχανολογικών εξαρτημάτων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE) των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.