Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανολογικό Σχέδιο

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικό Σχέδιο | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Εισαγωγή-Γενικές Οδηγίες του Μαθήματος (Είδη γραμμών, Αναγραφή γραμμάτων - αριθμών, πρώτη επαφή με το τεχνικό σχέδιο, κατανόηση την σοβαρότητα των κανόνων του, το σκοπό που θα επιτελέσει, όπως και την τελειότητα και την σαφήνεια που πρέπει να είναι σχεδιασμένο)

 2. Σχεδιασμός Όψεων (Προβολές - Ανάπτυγμα 6 εδρών, Βοηθητικές όψεις – Ημιόψεις)

 3. Σχεδιασμός Τομών (Πλήρης τομές, Πλήρης τομές σε περισσότερα του ενός επίπεδα, Ημιτομές, Μερικές τομές)

 4. Κανόνες αναγραφής διαστάσεων (Τοποθέτηση διατάσεων ανάλογα με το περιεχόμενο και το είδος του σχεδίου)

 5. Κανόνες σχεδίασης σπειρωμάτων (Εφαρμογές Κοχλιοσυνδέσεων, Kοχλιών – Kοχλιοτομήσεων)

 6. Αλληλοτομίες – Αναπτύγματα (Αλληλοτομίες κυλίνδρων, Αναπτύγματα διαφόρων στερών)

 7. Ανάγνωση Σχεδίου (χωρίς προοπτικό αντικείμενο)

 8. Κατασκευαστικά σχέδια (Σύμβολα Ποιότητας Επιφανείας (ομοιομορφία και λειότητα) κατά DIN140 & Σύμβολα ποιότητας κατεργασίας (τραχύτητας) κατά DIN-ISO1302, τορνευτά εξαρτήματα, διαμόρφωση ελασμάτων, χυτοπρεσσαριστά αντικείμενα)

 9. Αρίθμηση Σχεδίων - Κατάλογος Τεμαχίων (Αρίθμηση και ταξινόμηση σχεδίων)

 10. Συναρμολογημένα Σχέδια (Γενικές Διατάξεις εξαρτημάτων, Αρίθμηση εξαρτημάτων)

 11. Ανοχές – Συναρμογές (Θέση ανοχής ανάλογα με την ονομαστική διάσταση ή διάμετρο, Σύστημα ανοχών κατά ISO, Η μονάδα ανοχής (i), κατηγορίες ανοχών και συναρμογών, σύστημα βασικού τρήματος και βασικού άξονα

 12. Συγκολλήσεις (Σχεδιασμός συγκολλημένων τεμαχίων, Σύμβολα συγκολλήσεων)

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.