Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

1.Υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων (ύδρευση - αποχέτευση) .

2.Εγκαταστάσεις και χρήση φυσικού αερίου και αερίων καυσίμων.

3.Εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού.

4.Πυροπροστασία, συμπεριφορά υλικών, πυρανίχνευση, πυροσβεστικά δίκτυα και συσκευές, αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, πυροπροστασία σε λεβητοστάσια, δεξαμενές καυσίμων και βιομηχανικά κτίρια.

5.Κανονισμοί και προδιαγραφές εσωτερικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

6.Εκπόνηση μελετών εσωτερικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων με χρήση εθνικών τεχνικών οδηγιών (ΤΟΤΕΕ) καθώς και χρήση υπολογιστικών πακέτων.

Ασκήσεις πράξης

1.Μελέτη υδραυλικών δικτύων (Θέρμανσης – Ύδρευσης)

2.Μελέτη δικτύων σωληνώσεων φυσικού αερίου μέχρι 1 bar.

3.Μελέτη , υπολογισμοί πυροσβεστικών δικτύων.

4.Υπολογισμός δικτύου αποχέτευσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.