Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική των Ρευστών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανική των Ρευστών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική των Ρευστών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

i.Εισαγωγικές έννοιες

ii.Στατική των ρευστών

iii.Κινηματική των ρευστών

iv.Εξισώσεις ρευστοδυναμικής

v.Τυρβώδεις ροές

vi.Μονοδιάστατες ασυμπίεστες ροές σε κλειστούς αγωγούς

vii.Εφαρμογές στις θεματικές ενότητες του μαθήματος

viii.Εργαστηριακές ασκήσεις και περιπτώσεις μελέτης στις ενότητες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική των Ρευστών των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.