Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική του Παραμορφώσιμου Στερεού-Αντοχή Υλικών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανική του Παραμορφώσιμου Στερεού-Αντοχή Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική του Παραμορφώσιμου Στερεού-Αντοχή Υλικών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Στα πλαίσια του μαθήματος της Μηχανικής Ι οι φοιτητές διδάσκονται: Εισαγωγή στη μηχανική των παραμορφώσεων στερεού (τάσεις. καταπονήσεις). Θεωρία ελαστικότητας. Νόμος του Hooke. Μονοαξονική και διαξονική καταπόνηση. Απλές καταπονήσεις εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη και συνδυασμός αυτών. Λυγισμός, ερπυσμός, πτύχωση, κρούση. Θεωρία της δοκού, συνθετες καταπονήσεις,Θεωρίες αστοχίας. Δυναμική αντοχή, διαγράμματα Wokler και Smith. Υπερστατικά προβλήματα. Προσομοίωση καταπονήσεων με τη χρήση Η/Υ. Διεξαγωγή ασκήσεων πράξης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική του Παραμορφώσιμου Στερεού-Αντοχή Υλικών των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.