Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μηχανές Εσωτερικής Κάυσης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Κατανόηση λειτουργίας εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ).

2.Κινητήρες δίχρονοι, τετράχρονοι, περιστρεφόμενου εμβόλου (Wankel).

3.Κινητήρες Otto και Diesel.

4.Βασικές διαστάσεις του κινηματικού μηχανισμού.

5.Κύρια εξαρτήματα εμβολοφόρων ΜΕΚ.

6.Θεωρητικά και πραγματικά δυναμοδεικτικά διαγράμματα.

7.Πραγματική λειτουργία και διαγράμματα λειτουργίας.

8.Βασικές πληροφορίες για τα καύσιμα, την καύση και τους ρύπους των ΜΕΚ.

9.Προβλήματα καύσης.

10.Συστήματα προετοιμασίας μίγματος κινητήρων Otto και Diesel.

11.Συστήματα ανάφλεξης κινητήρων Otto.

12.Σχετικοί εναλλακτικοί θερμοδυναμικοί κύκλοι (Atkinson – Miller).

13.Κινητήρες Wankel.

14.Βασικές αρχές λειτουργίας αεριοστροβίλων εσωτερικής καύσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.