Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

(1) Βασικές έννοιες των μεθόδων μέτρησης

(2) Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά σημάτων

(3) Δειγματοληψία, απεικόνιση, καταγραφή και επεξεργασία σημάτων με υπολογιστές.

(4) Στατιστική επεξεργασία σημάτων με υπολογιστές

(5) Ανάλυση αβεβαιότητας

(6) Συμπεριφορά συστημάτων μέτρησης

(7) Μετρήσεις δυνάμεων και μηχανικών παραμορφώσεων ή/και θερμοκρασίας

Εργαστήριο: Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων για την ενίσχυση των εννοιών της θεωρίας και απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε μετρητικό εξοπλισμό και μοντέρνα συστήματα απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.