Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μετάδοση Θερμότητας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μετάδοση Θερμότητας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μετάδοση Θερμότητας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

i.Εισαγωγικές έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας

ii.Βασικές αρχές θερμικής αγωγιμότητας

iii.Μονοδιάστατη και μόνιμη θερμική αγωγιμότητα

iv.Βασικές αρχές θερμικής συναγωγιμότητας

v.Εξαναγκασμένη θερμική συναγωγιμότητα σε εξωτερικές ροές

vi.Εξαναγκασμένη θερμική συναγωγιμότητα σε εσωτερικές ροές

vii.Ελεύθερη θερμική συναγωγιμότητα

viii.Εναλλάκτες θερμότητας

ix.Μετάδοση Θερμότητας μέσω πτερυγίων

x.Μετάδοση Θερμότητας με ακτινοβολία

xi.Εφαρμογές στις θεματικές ενότητες του μαθήματος

xii.Εργαστηριακές ασκήσεις και περιπτώσεις μελέτης στις ενότητες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μετάδοση Θερμότητας των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.