Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Θέρμανση και Κλιματισμό | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Θέρμανση και Κλιματισμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θέρμανση και Κλιματισμός | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

1.Συνθήκες άνεσης – σχεδιασμού.

2.Περιγραφή, μελέτη και υπολογισμοί των βασικών συστημάτων θέρμανσης.

3.Υπολογισμός θερμικών αναγκών με πρότυπο ΕΝ 12831.

4.Υπολογισμός Ψυκτικών Φορτίων μέθοδος CLTD/SCL/CLF.

5.Ψυχρομετρία (καταστάσεις και μεταβολές αέρα).

6.Διαστασιολόγηση σωληνώσεων και αεραγωγών.

7.Δίκτυα αεραγωγών, στόμια.

8.Κεντρικά συστήματα κλιματισμού και διανομής αέρα.

9.Σχεδιασμός υδρονικών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης.

10.Συστήματα ελέγχου. Fan coils και υπολογισμός τους.

11.Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα κλιματισμού - θέρμανσης.

12.Αναφορά στα σύγχρονα εξελιγμένα συστήματα των παραπάνω εγκαταστάσεων με παραδείγματα εφαρμογής τους.

13.Λύση αριθμητικών προβλημάτων μέρους ή συνόλου πραγματικών εγκαταστάσεων.

Ασκήσεις πράξης

Εργαστηριακές ασκήσεις.

• Μελέτη , ανάλυση θερμικών αναγκών κτηρίων.

• Μελέτη , ανάλυση δικτύου σωληνώσεων θερμού-κρύου νερού.

• Μελέτη , ανάλυση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης.

• Μελέτη ,ανάλυση συστημάτων κλιματισμού.

• Μελέτη , ανάλυση ψυχρομετρικών μεταβολών αέρα (ψυχρομετρία).

• Παρουσίαση , μετρήσεις σε εργαστηριακή συσκευή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας.

• Παρουσίαση , ανάλυση εργαστηριακής συσκευής πύργου ψύξεως.

• Παρουσίαση , ανάλυση εργαστηριακής συσκεύης υδραυλικής εξισορρόπησης δικτύου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Θέρμανση και Κλιματισμό των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.