Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

• Ένταση ρεύματος, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση. Κανόνες του Kirchhoff.

• Αντιστάτες, νόμος του Ohm, ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύματος.

• Συνδεσμολογία αντιστάσεων, ανοιχτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα, διαιρέτης τάσης, διαιρέτης ρεύματος, συνδεσμολογία πηγών.

• Συστηματικές μέθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων: μέθοδος βρόχων και μέθοδος κόμβων σε παθητικά και ενεργά κυκλώματα. Ειδικές περιπτώσεις των μεθόδων βρόχων και κόμβων.

• Θεωρήματα γραμμικών κυκλωμάτων: θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα αντικατάστασης,

μετασχηματισμός αντιστάσεων Δ – Υ.

• Θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα αμοιβαιότητας.

• Επαφή p-n δίοδος (ορθή και ανάστροφη πόλωση, Ι-V χαρακτηριστική, αντίσταση, χωρητικότητα)

• Κυκλώματα Διόδων, κατηγορίες διόδων

• Εφαρμογές διόδων

• Διπολικά transistor (BJT): Φυσική δομή. Περιοχές λειτουργίας. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης-ρεύματος, Γραμμή φορτίου. Σημείο λειτουργίας. Ανάλυση στο συνεχές. Διακοπτική λειτουργία. Πόλωση BJT: με διαιρέτη τάσης, με δύο τροφοδοτικά, πόλωση εκπομπού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τα εργαστήρια του μαθήματος περιλαμβάνουν 13 ασκήσεις βασισμένες στη διδαχθείσα θεωρία


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.