Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Γενικές αρχές από τη φυσική

2η Ενότητα:Ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας

3η Ενότητα:Μετασχηματιστές

4η Ενότητα:Γεννήτριες και Κινητήρες Σ.Ρ.

5η Ενότητα: Κινητήρες Ε.Ρ.

6η Ενότητα:Ηλεκτρονικά στοιχεία ισχύος

7η Ενότητα:Λειτουργία μονοφασικών και τριφασικών ανορθώσεων με διόδους

8η Ενότητα:Ελεγχόμενες μονοφασικές και τριφασικές ανορθώσεις με θυρίστορ.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Μετασχηματιστές

3η Ενότητα: Γεννήτριες Σ.Ρ.

4η Ενότητα:Κινητήρες Σ.Ρ.

5η Ενότητα:Δίοδος

6η Ενότητα:Θυρίστορ

7η Ενότητα:Μη ελεγχόμενες διατάξεις AC/DC

8η Ενότητα:Eλεγχόμενες διατάξεις AC/DC


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.