Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ενεργειακή Αναβάθμιση και Πιστοποίηση Βιομηχανικών Κτηρίων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Πιστοποίηση Βιομηχανικών Κτηρίων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Πιστοποίηση Βιομηχανικών Κτηρίων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία: Γενικές οδηγίες, διατάξεις και κανονισμοί για την ενεργειακή επιθεώρηση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. Όργανα και συσκευές κατάλληλες για έλεγχο-διαπίστευση. Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας, έλεγχος συμπεριφοράς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε κτήρια κατοικιών και μη. Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Αρχές λειτουργίας παθητικών ηλιακών συστημάτων. Προτεινόμενες βελτιώσεις, ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Αρχές φυσικού αερισμού. Δείκτες εκτίμησης συνθηκών θερμικής άνεσης στα κτήρια. Μεθοδολογία υπολογισμού συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτηρίων. Διαδικασία ενεργειακού ελέγχου και διαπίστευσης κτηρίων με χρήση κατάλληλων συσκευών και λογισμικού. Συγγραφή τεχνικής έκθεσης ενεργειακού ελέγχου και διαπίστευσης για υφιστάμενα κτήρια. Ενεργειακός σχεδιασμός νέων κτηρίων. Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας στη βιομηχανία. Μελέτη Συστημάτων Συμπαραγωγής. Διαχείριση Ζήτησης. Ανάλυση κόστους-οφέλους ενεργειακών επεμβάσεων σε κτήρια και βιομηχανικές μονάδες. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση ενεργειακών επεμβάσεων σε κτήρια και βιομηχανία. Περιβαλλοντικά οφέλη ενεργειακών επεμβάσεων.

Εργαστήριο: Εισαγωγή στο αντικείμενο της ενεργειακής διαπίστευσης κτηρίων – νομοθετικό πλαίσιο – υφιστάμενη κατάσταση. Πλαίσιο ενεργειακών επιθεωρήσεων - επαγγελματικά δικαιώματα - διαθέσιμος εξοπλισμός. Ενεργειακή επιθεώρηση κελύφους. Ενεργειακή επιθεώρηση κεντρικής θέρμανσης. Ενεργειακή επιθεώρηση κλιματισμού. Εφαρμογές μεθοδολογιών υπολογισμού εξοικονόμησης ενέργειας – Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια. Ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία από τη χρήση λογισμικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων – παρουσίαση επίσημου λογισμικού ενεργειακής απόδοσης. Μέτρηση ενεργειακών παραμέτρων λειτουργίας ενός κτηρίου. Εισαγωγή στο λογισμικό EPA–NR. Βασικές αρχές – παρουσίαση αναλυτικής μελέτης κτηρίου πολυκατοικίας με τη χρήση του λογισμικού EPA-NR. Καταγραφή ενεργειακών μεγεθών σε βιομηχανική μονάδα. Ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ενεργειακή Αναβάθμιση και Πιστοποίηση Βιομηχανικών Κτηρίων των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.