Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εμβιομηχανική | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εμβιομηχανική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εμβιομηχανική | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•Ορισμοί, Σκοπός μαθήματος.

•Ιστορική αναδρομή, Στοιχεία ανατομίας.

•Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας: Ισοτροπία-ανισοτροπία Αναλυτική Γεωμετρία

•Διανυσματικός Λογισμός

•Υπολογισμός εξασκούμενων δυνάμεων επί των οστών Μελέτες περιπτώσεων σε δοκούς και στη συνέχεια σε οστά

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ του ΟΣΤΙΤΗ ΙΣΤΟΥ

•Σύσταση και δομή. Εμβιομηχανική συμπεριφορά του οστίτη.

•Επίδραση της δράσεως των μυών στην μηχανική συμπεριφορά των οστών.

•Κόπωση του οστίτη ιστού. Αναδιαμόρφωση του οστίτη ιστού (Bone remodeling). • Εκφυλιστικές μεταβολές του οστίτη λόγω γήρανσης.

•Μελέτη περιπτώσεων (Θραύση και αστοχία. Κριτήρια αστοχίας)

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ των ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ

•Δομή και σύσταση.

•Εμβιομηχανική συμπεριφορά αρθρικών χόνδρων υπό μηχανικές καταπονήσεις

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ της ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

•Δομή και γεωμετρία των σπονδύλων

•Περί εμφυτευμάτων στην σπονδυλική στήλη.

•Ιξωδοελαστικότητα-Ποροελαστικότητα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ των ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

•Δομή και σύσταση.

•Εμβιομηχανική λειτουργία των συνδέσμων.

•Μελέτη περιπτώσεων (Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος - Αριθμητική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς του ΠΧΣ)

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ των ΤΕΝΟΝΤΩΝ

•Δομή και σύσταση

•Εμβιομηχανική λειτουργία των τενόντων.

•Μελέτη περιπτώσεων (Ο Αχίλλειος τένων – Επίδραση της εκγύμνασης και των διεγερτικών ουσιών στον Αχίλλειο τένοντα)

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ των ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

•Κινηματική και κινητική των αρθρώσεων.

•Μελέτη περιπτώσεων: (Η εμβιομηχανική της άρθρωση του γόνατος, Η εμβιομηχανική της άρθρωσης του μηρού, Η εμβιομηχανική της άρθρωσης του αγκώνα)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Μεταλλικά υλικά Κράματα CO-CR Ανοξείδωτοι χάλυβες

Τιτάνιο και κράματα τιτανίου Αμέταλλα υλικά

Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους (UHMW-PE) Ακρυλικό τσιμέντο (POLYMETHYL - METHACRYLATE - PMMA) Βιοκεραμικά (BIOCERAMICS)

Υδροξυαπατίτης (HYDROXYLAPATITE - ΗΑ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

•Έλεγχος προθέσεων σε δυναμική αντοχή

•Σταθερότητα και έλεγχος μικροκινήσεων των προθέσεων

•Έλεγχος ικανότητας μιας πρόθεσης στην ορθή μεταφορά των τάσεων Υπολείμματα - μικροσωματίδια από την τριβή και φθορά

•Ο μηχανισμός της φθοράς στις τεχνητές αρθρώσεις

•Η επίδραση της τριβής και της φθοράς

•Προσδιορισμός της ακρίβειας κατασκευής των προθέσεων και μέθοδοι ελέγχων των τριβόμενων επιφανειών

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

•Η εξέλιξη της αρθροπλαστικής του ισχίου

•Ιστορία της αρθροπλαστικής του ισχίου

•Προβλήματα της αρθροπλαστικής του ισχίου

ΤΟ ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ

•Ανατομικά στοιχεία του μηριαίου οστού Μηχανικές ιδιότητες του οστού

•Μηχανικές ιδιότητες του συμπαγούς οστού

•Οι συνέπειες της αντικατάστασης των αρθρώσεων με τεχνητές αρθρώσεις

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

•Αιτίες χαλάρωσης των προθέσεων που εμφυτεύονται με ακρυλικό τσιμέντο

•Αιτίες χαλάρωσης των προθέσεων που εμφυτεύονται χωρίς ακρυλικό τσιμέντο

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

•Δυναμεις που ασκουνται στο ισχιο

•Επιδραση των δυνάμεων στην μεταβολη των γεωμετρικων μεγεθων του ισχιου

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΙΣΧΙΟΥ

•Εσωτερική γεωμετρία του μηριαίου οστού

•Πρόταση σχεδιασμού προθέσεων ισχίου Το εξάρτημα μεταφοράς της φόρτισης LTD

•Το κυρίως στέλεχος STEM

•Η κεφαλή (HEAD)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εμβιομηχανική των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.