Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ειδικά Θέματα Φυσικής| Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ειδικά Θέματα Φυσικής

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ειδικά Θέματα Φυσικής | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

• LASER: βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογές στην μηχανολογία.

• Ημιαγωγοί και ημιαγωγικές διατάξεις.

• Φωτοβολταϊκά Στοιχεία: Η τεχνολογική εξέλιξη από τα από τα φωτοβολταϊκά πρώτης γενιάς στα φωτοβολταϊκά τέταρτης γενιάς.

• Γεωμετρική οπτική.

• Νανοτεχνολογία-νανομηχανική.

• Αλληλεπίδραση Η/Μ ακτινοβολίας και ύλης (ακτίνες Χ, ακτινοβολία γ κλπ)-

• Αρχές κρυσταλλογραφίας –περίθλαση ακτινοβολίας.

• Tεχνικές χαρακτηρισμού και μελέτης υλικών ( Θα μελετηθούν οι βασικές αρχές λειτουργίας μεθόδων που χρησιμοποιούνται για χαρακτηρισμό υλικών, όπως XRD, XRF, SEM, TEM, AFM κ.ά.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τα εργαστήρια του μαθήματος περιλαμβάνουν 13 ασκήσεις βασισμένες στη διδαχθείσα θεωρία


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ειδικά Θέματα Φυσικής των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.