Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση-Τεχνολογίες Αντιρύπανσης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση-Τεχνολογίες Αντιρύπανσης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ατμοσφαιρική Ρύπανση-Τεχνολογίες Αντιρύπανσης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1.Σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας-ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα

2.Ατμοσφαιρική χημεία-ατμοσφαιρικοί ρύποι

3.Εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων στην ατμόσφαιρα

4.Μέθοδοι και τεχνολογίες καταγραφής και παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

5.Σύγχρονες τεχνολογίες αντιρρύπανσης στην ηλεκτροπαραγωγή

6.Τεχνικές αντιρρύπανσης στον τομέα των μεταφορών

7.Βιομηχανία και ατμοσφαιρική ρύπανση

8.Κατοικία-κεντρικές θερμάνσεις και αέριοι ρυπαντές

9.Τεχνολογία και εξοπλισμός αντιμετώπισης προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη βιομηχανία, τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, στην ηλεκτροπαραγωγή, κ.λπ.

10.Επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης

11.Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

12.Θερμική άνεση-δυσφορία & μικροκλίμα

13.Λήψη αποφάσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Εργαστήριο

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις:

1.Μονάδες συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων

2.Μελέτη, στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα (CO)

3.Μελέτη, στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου (SO2)

4.Μελέτη, στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των συγκεντρώσεων διοξειδίου του αζώτου (ΝO2)

5.Μελέτη, στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των συγκεντρώσεων του όζοντος (O3)

6.Μελέτη, στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10)

7.Δείκτες Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

8.Επίδραση αιολικού δυναμικού στην ατμοσφαιρική ρύπανση-Μοντέλο ατμοσφαιρικής ρύπανσης ATDL

9.Επίδραση καταλυτικών μετατροπέων οχημάτων στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

10.Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση-Τεχνολογίες Αντιρύπανσης των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.