Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή

2.Συρματόσχοινα

3.Τροχαλίες και Τύμπανα

4.Τυπικές διατάξεις ανύψωσης

5.Τροχοί – Τροχιές

6.Τυπικές διατάξεις μεταφοράς

7.Γερανοί

8.Πέδηση – Συστήματα Πέδησης

9.Μεταφορικές ταινίες


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.