Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φυσική Ι | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Ι | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κλασική Μηχανική (Βασικές αρχές, δυνάμεις και διανύσματα, σχεδιασμός διαγραμμάτων, μονάδες μέτρησης).

 • Κινητική και Δυναμική σε μία διάσταση (Μετατόπιση, χρόνος, ταχύτητα, επιτάχυνση , στιγμιαία/μέση ταχύτητα και επιτάχυνση, κίνηση με σταθερή ή μεταβαλόμενη επιτάχυνση, ταχύτητα και θέση με ολοκλήρωση).
 • Κινητική και Δυναμική σε δύο και τρεις διαστάσεις (Διανύσματα θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, ανεξαρτησία κινήσεων, κυκλική κίνηση).
 • Αδρανειακά συστήματα αναφοράς, μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς, σχετική ταχύτητα.
 • Νόμοι του Newton (Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις , διάγραμμα δυνάμεων).
 • Εφαρμογές των νόμων του Newton (σώμα σε ισορροπία, δυναμική σωματιδίων, δυνάμεις αντίστασης, δυναμική κυκλικής κίνησης).
 • Έργο και κινητική ενέργεια (έργο, κινητική ενέργεια, έργο και ενέργεια μεταβλητής δύναμης, ισχύς).
 • Δυναμική ενέργεια και διατήρηση ενέργειας (Βαρυτική δυναμική ενέργεια, διατηρητικές και μη διατηρητικές δυνάμεις, δύναμη και δυναμική ενέργεια).
 • Ορμή, ώθηση, κρούση (θεώρημα ώθησης-ορμής, αρχή διατήρησης της ορμής, κρούσεις, κέντρο μάζας).
 • Περιστροφή στερεού σώματος (γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση, ενέργεια περιστροφικής κίνησης, ροπή αδράνειας).
 • Δυναμική της περιστροφικής κίνησης (ροπή, στροφορμή, έργο και ισχύς κατά την περιστροφή).
 • Ισορροπία και ελαστικότητα (συνθήκες ισορροπίας, τάση, παραμόρφωση, μέτρα ελαστικότητας).
 • Περιοδική κίνηση (μελέτη απλής αρμονικής ταλάντωσης μέσω της λύσης διαφορικής εξίσωσης 2ης τάξης, αποσβενόμενες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, συντονισμός).
 • Μηχανική ρευστών (υδροστατική πίεση, εξίσωση συνέχειας, Bernoulli).
 • Κύματα (αρμονικά μηχανικά κύματα, στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης, συμ-βολή κυμάτων, ηχητικά κύματα, ένταση ήχου, εξασθένιση).
 • Όρια της Νευτώνειας μηχανικής, εισαγωγή στην ειδική και γενική θεωρία της σχετικότητας.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική Ι των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής