Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τηλεπισκόπηση | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τηλεπισκόπηση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τηλεπισκόπηση | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Βασικές αρχές της Ηλεκτρο/Μαγνητικής (Η/Μ) ακτινοβολίας (νόμοι, αλληλεπιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας με την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης, φασματικές υπογραφές). Προ-επεξεργασία
ψηφιακής εικόνας (Γεωμετρικές παραμορφώσεις, γεω-αναφορά, ατμοσφαιρική και ραδιομετρική διόρθωση). Τεχνικές επεξεργασίας και διόρθωσης ψηφιακής εικόνας (Φίλτρα, συνέλιξη, μετασχηματισμοί Fourier, δείκτες βλάστησης, στατικοί μέθοδοι). Παρουσίαση και περιγραφή ψηφιακών δεδομένων τηλεπισκόπησης (πολυφασματικοί αισθητήρες, ορατό/υπέρυθρο, θερμικό υπέρυθρο, Ραντάρ, Lidar), κίνηση/γεωμετρία δορυφορικών συστημάτων και των διαστημικών προγραμμάτων
παρακολούθησης της Γης (Landsat, SPOT, IKONOS, QuickBird, Worldview, ENVISAT). Ταξινόμηση
πολυφασματικών εικόνων (μη επιβλεπόμενη, επιβλεπόμενη). Μέθοδοι επεξεργασίας υπερφασματικών δεδομένων. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Βασικές αρχές Φωτοερμηνείας και απόκτηση δεδομένων. Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στο Κτηματολόγιο, Χρήσεις γης, Χαρτογραφία, Υδρογραφία/Ωκεανογραφία, Οδοποιία, Υδρογεωλογία και Γεωμορφολογία, Διαχείριση πόρων και καταστροφών.
Στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος περιλαμβάνονται: Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (ENVI). Ανάγνωση και περιγραφή πολυφασματικών δεδομένων ψηφιακής εικόνας. Ιστόγραμμα, γεωμετρική, ραδιομετρική και ατμοσφαιρική διόρθωση. Μέθοδοι βελτίωσης και ταξινόμησης εικόνας. Φωτοερμηνεία, σύγκριση και χρήση ιστορικών δεδομένων σε κτηματογραφικές/τοπογραφικές εφαρμογές όπως εύρεση ορίων ιδιοκτησιών, αναγνώριση καλλιεργειών, ταυτοποίηση νομίμων και μή κτισμάτων, διαχωρισμός δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, διαδικασία έκδοσης πράξης Χαρακτηρισμού σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, Κτηματολόγιο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τηλεπισκόπηση των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής