Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Είδη βάσεων δεδομένων. Αρχιτεκτονική συστημάτων. Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Κανονικοποίηση. Πράξεις διαχείρισης δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Εισαγωγή στην SQL. Πίνακες, δημιουργία πινάκων. Τύποι δεδομένων. Η έννοια των κλειδιών. Ιδιότητες πεδίων. Ακεραιότητα πεδίου τιμών. Σχέσεις μεταξύ πινάκων. Ερωτήματα προβολής/επιλογής, κριτήρια. Σύνθετα ερωτήματα βασισμένα σε πολλούς πίνακες. Όψεις, συγκεντρωτικά στοιχεία και συγκεντρωτικές συναρτήσεις. Υπολογιζόμενα πεδία. Φόρμες, εκθέσεις, ομαδοποίηση και ταξινόμηση στις
εκθέσεις. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον MS-Access και phpMyAdmin. Χωρικές επεκτάσεις της SQL. Ανάπτυξη εφαρμογών διασύνδεσης με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό & Βάσεις Δεδομένων των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής