Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Πληροφορική & Προγραμματισμός | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πληροφορική & Προγραμματισμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πληροφορική & Προγραμματισμός | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Ιστορική αναδρομή. Τεχνολογία και αρχιτεκτονική υπολογιστών. Δίκτυα και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Internet. Καταμερισμός πληροφορίας και αναζήτηση δεδομένων.
Λογικά διαγράμματα. Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την χρήση του Matlab. Τύποι δεδομένων. Μεταβλητές. Τελεστές και παραστάσεις. Είσοδος και έξοδος δεδομένων. Έλεγχος ροής. Αποφάσεις. Δομές επανάληψης και δομές ελέγχου. Χρήση αρχείων για είσοδο/έξοδο δεδομένων. Πίνακες. Συναρτήσεις. Εμβέλεια και ορατότητα συναρτήσεων. Αναδρομικές συναρτήσεις. Συναρτήσεις με πίνακες. Διανύσματα, πίνακες, μητρώα και πράξεις μεταξύ τους. Δεικτοδότηση. Ανάπτυξη εφαρμογών στο Matlab. Αποσφαλμάτωση. Προβλήματα και εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πληροφορική & Προγραμματισμός των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.