Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Η θεωρία σφαλμάτων και οι επικαλύψεις της με άλλες επιστημονικές περιοχές.
Πεδία εφαρμογών της θεωρίας σφαλμάτων στα αντικείμενα του τοπογράφου μηχανικού. Μετρήσεις
και σφάλματα.
Είδη σφαλμάτων.
Στοιχεία από την θεωρία πιθανοτήτων και την στατιστική.
Τυχαίες μεταβλητές και σφάλματα παρατηρήσεων.
Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές.
Εκτίμηση από πολλαπλές μετρήσεις.
Κατανομές πιθανοτήτων για διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές.
Η «κανονική» κατανομή.
Διαστήματα εμπιστοσύνης.
Ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις.
Εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια, αξιοπιστία.
Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές.
Πολυδιάστατη κανονική κατανομή.
Έλλειψη και ελλειψοειδές σφάλματος.
Νόμος μετάδοσης μεταβλητοτήτων-συμμεταβλητοτήτων.
Εκτίμηση παραμέτρων και συνόρθωση παρατηρήσεων.
Μέθοδος των εξισώσεων παρατήρησης.
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για γραμμικές συναρτήσεις.
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για μη γραμμικές συναρτήσεις.
Παραδείγματα επιλύσεων συνορθώσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής