Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Πιθανότητες:

 • Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων - βασικές έννοιες
 • Τυχαίες μεταβλητές
 • Μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση κτλ.
 • Κατανομές πιθανότητας
 • Διακριτές και συνεχείς κατανομές
  Στατιστική:
 • Βασικές έννοιες: πληθυσμός, δείγμα, συχνότητες κ.λπ.
 • Περιγραφική στατιστική
 • Δειγματοληπτικές κατανομές και θεωρία κανονικού πληθυσμού
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων
 • Γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής