Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Εμβάθυνση σε ειδικά κεφάλαια της σύγχρονης Φωτογραμμετρίας. Περιλαμβάνονται διαλέξεις από μέλη ΕΠ του Τμήματος αλλά και προσεκλημένους επιστήμονες και ερευνητές, ειδικούς στην Φωτογραμμετρία, από τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό χώρο. Οι διαλέξεις αφορούν σημαντικές πρακτικές εφαρμογές της Φωτογραμμετρίας (όπως εκείνες στο Κτηματολόγιο, και άλλα μεγάλα έργα χαρτογράφησης που εκτελούνται με επίβλεψη του Δημοσίου, την Οδοποιία, την τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και άλλες επίγειες εφαρμογές, και την φωτογραμμετρική χρήση δορυφορικών εικόνων) αλλά και θέματα εμβάθυνσης σε σύγχρονα πεδία εξέλιξης της Φωτογραμμετρίας, όπως ο συνδυασμός Φωτογραμμετρίας με δεδομένα από άλλες πηγές (laserscanning, LIDAR, GPS/INS), η μετρητική αξιοποίηση κοινών ψηφιακών μηχανών λήψης και μηχανών video, οι σύγχρονες τεχνικές αυτοματισμού και η επιστημονική και ερευνητική ώσμωση Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών. Εκ παραλλήλου το μάθημα περιλαμβάνει την ανά μικρές ομάδες φοιτητών εκπόνηση ενός πλήρους θέματος εξαμήνου σε ολοκληρωμένο θέμα πρακτικής εφαρμογής. Κατά περίπτωση, ακόμα, οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν σε μικρές ομάδες να μελετήσουν βιβλιογραφικά ένα ειδικότερο πεδίο της Φωτογραμμετρίας και να το παρουσιάσουν στην τάξη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής