Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Βασικές έννοιες. Αριθμητικά συστήματα. Αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Αριθμητική ακρίβεια και διάδοση σφαλμάτων. Στοιχεία μαθηματικής ανάλυσης. Πίνακες και ορίζουσες. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων. Αριθμητική υπολογιστή. Προσέγγιση και σφάλματα. Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων. Σύγκλιση των μεθόδων. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Ευστάθεια γραμμικών συστημάτων. Aπαλοιφή Gauss. Παραγοντοποίηση LU. Επαναληπτικές μέθοδοι και σύγκλισή τους. Παρεμβολή
και πολυωνυμική προσέγγιση. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική ολοκλήρωση. Αριθμητική λύση διαφορικών εξισώσεων. Ανάλυση σφαλμάτων. Υλοποίηση αριθμητικών μεθόδων σε περιβάλλον Matlab. Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση απεικονιστικές
μεθόδων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Εφαρμογές σε προβλήματα τοπογραφίας και γεωπληροφορικής (γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, επεξεργασία εικόνας).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής