Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών:

 • Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών
 • Όρια συνάρτησης δύο μεταβλητών
 • Παραγώγηση (μερική παράγωγος)
 • Συστήματα συντεταγμένων
 • Ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών
 • Διπλά ολοκληρώματα
 • Πολλαπλά ολοκληρώματα
 • Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα.
  Διαφορικές εξισώσεις:
 • Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης
 • Γραμμικές διαφορικές δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, υποβιβασμός τάξης, εξισώσεις
  Euler-Cauchy
 • Μέθοδος μετασχηματισμού Laplace

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής