Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ψηφιακή Σχεδίαση | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψηφιακή Σχεδίαση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακή Σχεδίαση | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αριθμητικά Συστήματα-Κώδικες. Άλγεβρα Boole. Άλγεβρα Διακοπτών. Λογικές συναρτήσεις. Λογικές πύλες. Απλοποίηση και υλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Ανάλυση και Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων. Πολυπλέκτες. Αποκωδικοποιητές. Κωδικοποιητές. Αριθμητικά κυκλώματα. Flip-flop. Καταχωρητές. Ολισθητές. Ασύγχρονοι, Σύγχρονοι Απαριθμητές. Κώδικες και κυκλώματα ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών. Ημιαγωγοί. Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ψηφιακή Σχεδίαση των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών