Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φυσική | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ {Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Nόμοι Newton}, ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ {Έργο-ενέργεια, Θεώρημα κινητικής ενέργειας, διατηρητικές δυνάμεις}), ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ & ΚΥΜΑΤΑ (MΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ {Νόμος Hooke, αρμονική ταλάντωση ελατηρίου φθίνουσα-εξαναγνασμένη ταλάντωση}, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ {Εξίσωση του αρμονικού κύματος, ταχύτητα φάσης και ταχύτητα ομάδας, θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής,πυκνότητα ενέργειας & ένταση κύματος εξίσωση επιπέδου κύματος, εξίσωση σφαιρικού κύματος, db και dbm}, ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ {Ιδιοταλαντώσεις ελαστικής χορδής, ιδιοταλάντωση ως αποτέλεσμα συμβολής κυμάτων, ιδιοσυχνότητες, συντονισμός}), ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (Κυκλώματα RL, RC, RLC σε σειρά), ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Στοιχεία κυματομηχανικής, ενεργειακές στάθμες, κβαντικοί αριθμοί, δίοδος επαφής, θερμική ισορροπία, θεωρία διόδου επαφής), ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (Συνάρτηση κατανομής Fermi-Dirac, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, εσωτερικό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein, φωτοδίοδοι, φωτοκύτταρο,φωτοβολταϊκό στοιχείο, χαρακτηριστικές καμπύλες), LASER (Ακτινοβολία laser, αναστροφή πληθυσμών-μετασταθής κατάσταση laser ρουμπινίου, laser He-Ne, ιδιότητες ακτινοβολίας laser, εφαρμογές laser), ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (NΟΜΟΙ ΤΟΥ AMPERE & GAUSS, {Επαγωγή, αμοιβαία επαγωγή & αυτεπαγωγή, νόμος Faraday, HEΔ επαγωγής, ρεύμα μετατόπισης,αμοιβαία επαγωγή, αυτεπαγωγή, συζευγμένα πεδία, ενέργεια μαγνητικού πεδίου), ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL {Εξισώσεις Maxwell στο κενό χωρίς πηγές και με πηγές μαγνητικό πεδίο και μαγνητική επαγωγή, ηλεκτρικό πεδίο και διηλεκτρική μετατόπιση διάδοση ΗΜ πεδίων σε αγωγούς}


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών