Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

  • Η Έννοια του Αλγορίθμου.
  • Αναπαράσταση αλγορίθμων με ψευδογλώσσα (Βασικά στοιχεία, εκχώρηση, είσοδος και έξοδος τιμών, δομές επιλογής, δομές επανάληψης, κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο).
  • Εισαγωγικές έννοιες ανάλυσης πολυπλοκότητας αλγορίθμων. - Ασυμπτωτικοί συμβολισμοί. Τάξεις συναρτήσεων Ο, Ω, Θ, ο,ω notation Κατάταξη Συναρτήσεων.
  • Βασικές τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων και εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων.
  • Απλοί επαναληπτικοί αλγόριθμοι (επεξεργασία πινάκων, αναζήτηση σε πίνακα, ταξινόμηση, αναζήτηση συμβολοσειρών, κ.λπ.). Ανάλυση επαναληπτικών αλγορίθμων.
  • Αναδρομικοί αλγόριθμοι , Αλγόριθμοι διαίρει-και-βασίλευε (δυαδική αναζήτηση, ταξινόμηση συγχώνευσης, γρήγορη ταξινόμηση, κ.λπ.). Ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων.
  • Άπληστοι αλγόριθμοι (χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων, απλοί αλγόριθμοι σε γράφους – εύρεση ελάχιστου εκτεινόμενου δένδρου, κ.λπ.)
  • Επεξεργασία διαδοχικών αρχείων.
  • Επεξεργασία άμεσων αρχείων.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών