Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων| Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής θα αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση στο αντικείμενο της ψηφιακής σχεδίασης με έμφαση στην σχεδίασης και υλοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών συστημάτων, χρησιμοποιώντας schematic entry και γλώσσες περιγραφής υλικού (hardware description languages, HDLs). Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει αντικείμενα όπως: Την ανάλυση και σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών και συνδυαστικών κυκλωμάτων. Την μελέτη διαφόρων υλοποιήσεων μνημών, αριθμητικών μονάδων κα. Τον σχεδιασμό κυκλωμάτων με χρήση VHLD. Μεθοδολογίες ελέγχου ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών