Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μαθηματικά | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μαθηματική Ανάλυση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Διαφορικός Λογισμός: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όριο, παράγωγοι, μελέτη παραγώγων, τεχνικές παραγώγισης, εφαρμογές
Ολοκληρωτικός Λογισμός: Ορισμένο και Αόριστο ολοκλήρωμα, Μέθοδοι ολοκλήρωσης, Εφαρμογές
Σειρές: Κριτήρια σύγκλισης, Δυναμοσειρές, Σειρές Taylor και MacLaurin
Διαφορικές εξισώσεις: Διαφορικές εξισώσεις Α΄ τάξεως.
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Μερική παραγώγιση, Ολικό διαφορικό, Μέγιστα-ελάχιστα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Πολλαπλό ολοκλήρωμα.
Εισαγωγή σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού
Μαθηματικά υπολογιστικά πακέτα MATLAB και FREEMAT
Η έννοια της προσέγγισης με επαναληπτικές μεθόδους
Υπολογισμός παραγώγου, ολοκληρώματος, σειράς και διαφορικής εξίσωσης με επαναληπτική μέθοδο
Συγγραφή προγράμματος σε MATLAB και FREEMAT για τον υπολογισμό: Στοιχείων πολυωνύμων (αλγεβρικές πράξεις, τιμή, ρίζες, δυνάμεις), Επίλυσης εξισώσεων οποιασδήποτε μορφής και βαθμού, Παραγώγου, Ολοκληρώματος, σειράς, Διαφορικής εξίσωσης, Στοιχείων διανυσματικού λογισμού και αναλυτικής γεωμετρίας, Γραμμικής άλγεβρας


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μαθηματική Ανάλυση των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών