Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Λειτουργικά Συστήματα Ι | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Λειτουργικά Συστήματα Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λειτουργικά Συστήματα Ι | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα. Διεργασίες και νήματα. Επικοινωνία και συγχρονισμός διεργασιών (ταυτόχρονες διεργασίες, αμοιβαίος αποκλεισμός, σημαφόροι, παρακολουθητές κ.α.). Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ (αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης, μέτρα απόδοσης κ.α.). Διαχείριση μνήμης (οργάνωση φυσικής μνήμης, ιδεατή μνήμη, σελιδοποίηση, τμηματοποίηση, μετάφραση διευθύνσεων, αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδας, υβριδικά σχήματα κ.α.). Βασικές αρχές διαχείρισης εισόδου-εξόδου (είδη συσκευών εισόδου-εξόδου, αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού δίσκου κ.α.) και συστήματος αρχείων. Μελέτες περίπτωσης (η υποστήριξη των παραπάνω εννοιών και μηχανισμών σε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα τύπου Windows και Unix/linux). Εργαστηριακές ασκήσεις σε Linux: εγκατάσταση, αρχιτεκτονική, εντολές χρηστών, φίλτρα, προγραμματισμός στο κέλυφος, διαχείριση συστήματος, βασικοί μηχανισμοί ασφάλειας και προστασίας, συγγραφή και χρήση απλών και σύνθετων scripts, προγραμματισμός με τη γλώσσα awk. Ασκήσεις προσομοίωσης βασικών εννοιών. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ταυτόχρονων διεργασιών (διεργασίες παιδιά κ.α.).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Λειτουργικά Συστήματα Ι των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών