Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Λειτουργικά Συστήματα Πολυεπεξεργαστών και Πολυυπολογιστών. Προχωρημένες Έννοιες και Μηχανισμοί επικοινωνίας-συγχρονισμού διεργασιών (θεωρία πρόληψης και αποφυγής αδιεξόδων, διαδιεργασιακή επικοινωνία μέσω σωληνώσεων και υποδοχών κ.α.). Διαχείριση Νημάτων σε πολυεπεξεργαστικά περιβάλλοντα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (ειδικοί αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης κ.α.). Ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος σε Συστήματα Πολυμέσων (ειδικοί αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού δίσκου κ.α.). Ειδικές απαιτήσεις λειτουργικών συστημάτων κινητών συσκευών και περιβαλλόντων περιορισμένων πόρων (δίκτυα αισθητήρων κ.α.). Εικονικές μηχανές – Εικονικοποίηση (κατηγοριοποίηση, τεχνικές, ή έννοια του hypervisor κ.α). Λειτουργικά Συστήματα Δικτύου και κατανεμημένων πόρων. Εργαστηριακές ασκήσεις σε Linux: Προγραμματισμός συστήματος και ταυτόχρονων διεργασιών (διεργασίες παιδιά, χρήση fork, wait, exec, signals/traps κλπ). Ειδικοί μηχανισμοί υποστήριξης επικοινωνίας και συγχρονισμού διεργασιών (shared memory segments, semaphores, message queues κ.α.). Προγραμματισμός και διαχείριση νημάτων/threads με χρήση της βιβλιοθήκης των Posix threads. Διαδιεργασιακή επικοινωνία και προγραμματισμός με χρήση σωληνώσεων (pipes) και υποδοχών (sockets).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών