Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Θεωρία Κυκλωμάτων | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Θεωρία Κυκλωμάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θεωρία Κυκλωμάτων | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

  • Εισαγωγή: Ορισμοί & Βασικές Έννοιες– Ιδιότητες & Ταξινόμηση - Κυκλωμάτων – Σήματα.
  • Στοιχεία Κυκλωμάτων – Νόμοι – Ισχύς & Ενέργεια.
  • Νόμοι Kirchhoff – Μέθοδοι Ανάλυσης: Βρόχων – Κόμβων, Χρήση Πινάκων.
  • Χρονική Απόκριση: Φυσική – Εξαναγκασμένη – Πλήρης.
  • Μετασχηματισμός Laplace: Ιδιότητες – Αντίστροφος μετασχηματισμός – Πίνακες – Μέθοδοι Υπολογισμού.
  • Ανάλυση κυκλωμάτων: Συναρτήσεις Μεταφοράς & Οδηγούσες – - - Πόλοι & Μηδενικά – – Βηματική Απόκριση – Κρουστική Απόκριση.
  • Μετασχηματισμός Fourier: Ανάλυση στην συχνότητα – Απόκριση Πλάτους & Φάσης.
  • Αναλογικά Φίλτρα- Τάξεις Φίλτρων – Παθητικά και Ενεργά – Τελεστικoί Ενισχυτές.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Θεωρία Κυκλωμάτων των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών