Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Δομές Δεδομένων | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δομές Δεδομένων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δομές Δεδομένων | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή: Πληροφορίες και Δεδομένα. Αλγόριθμοι. Πίνακες. Συμβολοσειρές. Στοίβες. Ουρές. Συνδεδεμένες λίστες. Δένδρα. Γράφοι. Β-Δένδρα και Οργάνωση Αρχείων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Δομές Δεδομένων των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών