Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Διακριτά Μαθηματικά | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διακριτά Μαθηματικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διακριτά Μαθηματικά | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής θα διδαχθεί και θα εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες των διακριτών μαθηματικών τα οποία αφορούν στη μελέτη και το χειρισμό διακριτών οντοτήτων. Περιεχόμενα μαθήματος: Προτασιακός και Κατηγορηματικός Λογισμός. Σύνολα, Συναρτήσεις. Σχέσεις και οι ιδιότητές τους, Σχέσεις Ισοδυναμίας και Διαμελισμοί. Μέθοδοι Απόδειξης, Αρχή Διαγωνοποίησης. Μαθηματική Επαγωγή. Απαρίθμηση. Αρχή του Περιστερεώνα. Αρχή του Εγκλεισμού-Αποκλεισμού. Αριθμήσιμα και Μη Αριθμήσιμα Σύνολα. Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Διακριτές Αριθμητικές Συναρτήσεις και Ασυμπτωτική Συμπεριφορά. Αναδρομικές Σχέσεις. Επίλυση Γραμμικών Αναδρομικών Σχέσεων. Εισαγωγικές έννοιες στους Γράφους, Τρόποι Αναπαράστασης Γράφων. Επίπεδοι Γράφοι και Δένδρα. Διαδρομές/Κυκλώματα Euler σε Γράφους. Μονοπάτια Hamilton σε Γράφους. Συντομότερα Μονοπάτια.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Διακριτά Μαθηματικά των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών