Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών Ι | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δίκτυα Υπολογιστών Ι | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών με διδασκαλία των «επιπέδων της αρχιτεκτονικής δικτύων», προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω με εστίαση στο Διαδίκτυο. Εισαγωγή (Διαδίκτυο, τα άκρα των δικτύων, Τεχνικές δικτύου κορμού: μεταγωγή πακέτου και μεταγωγή κυκλώματος, Καθυστερήσεις, Απώλειες, Ρυθμαπόδοση στα δίκτυα, Πρωτόκολλα, Μοντέλα Υπηρεσιών). Επίπεδο εφαρμογής (Βασικές αρχές υλοποίησης δικτυακών εφαρμογών, Αρχιτεκτονικές client-server & peer-to-peer, Επικοινωνία δικτυακών διεργασιών (socket programming), Υπηρεσίες πρωτοκόλλων μεταφοράς (UDP/TCP) και απαιτήσεις μεταφοράς δικτυακών εφαρμογών, Επισκόπηση βασικών πρωτοκόλλων εφαρμογής: HTTP, FTP, SMTP/POP3/IMAP, DNS). Επίπεδο δικτύου (Προώθηση και Δρομολόγηση πακέτων, Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP), Μορφή και Κατακερματισμός πακέτου IP, Διευθυνσιοδότηση IPv4, στοιχεία νέας διευθυνσιοδότησης IPv6, Πρωτόκολλα ICMP, DHCP και NAT). Επίπεδο ζεύξης (Τεχνικές Ανίχνευσης και Διόρθωση Σφαλμάτων, Πρωτόκολλα και ζεύξεις πολλαπλής πρόσβασης, Δίκτυα Τοπικής Περιοχής-LANs). Φυσικό επίπεδο (Καλωδιακά συστήματα και Δομημένη καλωδίωση).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών Ι των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών