Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Το επίπεδο δικτύου στο Internet, το πρωτόκολλο IPV4, διευθύνσεις του πρωτοκόλλου διαδικτύου, υποδικτύωση, μάσκα διεύθυνσης, αυτοδύναμα πακέτα IP και η προώθησή τους, ενθυλάκωση, κατάτμηση και ανασυναρμολόγηση στο IP, το πρωτόκολλο IPV6. Ο δρομολογητής (αρχιτεκτονική, λειτουργικό σύστημα –IOS, λειτουργίες, παρεχόμενες υπηρεσίες), αλγόριθμοι δρομολόγησης, στατική και δυναμική δρομολόγηση, πίνακας δρομολόγησης, πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP). Εισαγωγή και υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς, σχέση με το επίπεδο δικτύου, επισκόπηση του επιπέδου μεταφοράς στο διαδίκτυο, ασυνδεσμική μεταφορά (UDP), αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων, μεταφορά με διοχέτευση – Go back N, επιλεκτική επανάληψη, συνδεσμική μεταφορά (TCP), έλεγχος ροής και έλεγχος συμφόρησης, εισαγωγή στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών (socket programming).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών