Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Γραμμική Άλγεβρα | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Γραμμική Άλγεβρα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γραμμική Άλγεβρα | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 • Διανυσματικός χώρος (δχ), Υπόχωρος, Ορθογώνιο Συμπλήρωμα
 • Γραμμική θήκη
 • Βάση του δχ, Θ. αντικατάστασης, ορθοκανονική βάση
 • Ευκλείδιοι δχ, ανισότης Schartz, Πυθαγόρειο Θ.
 • Διαδικασία ορθογωνοποίησης των Gram-Schmidt, Ορθογώνια Προβολή
 • Αλλαγή βάσης δχ
 • Γραμμικοί μετασχηματισμοί – Γραμμικά συστήματα
 • Αναλλοίωτοι υπόχωροι (ιδιοτιμές , ιδιοδιανύσματα)
 • Ομογενείς συντεταγμένες
 • Γενική Δευτεροβάθμια Εξίσωση (ΓΔΕ) – Αναλλοίωτες ποσότητες –Διερεύνηση.
 • Εφαπτόμενη ευθεία και εφαπτόμενο επίπεδο στη ΓΔΕ
 • Αναφορά στον κύκλο, σφαίρα, έλλειψη, ελλειψοειδές
 • Η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (ΜΕΤ) ως ορθογώνια προβολή – γενικές κανονικές εξισώσεις
 • Ασκήσεις και εφαρμογές στα παραπάνω

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Γραμμική Άλγεβρα των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών