Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων Ι | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Βάσεις Δεδομένων Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βάσεις Δεδομένων Ι | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Βάσεις δεδομένων, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Δομές Δεδομένων για Βάσεις Δεδομένων. Κλασσικά μοντέλα βάσεων δεδομένων (Ιεραρχικό, Δικτυωτό). Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα, Σχεσιακός λογισμός και QBE. Μοντελοποίηση. Ενοιολογικά μοντέλα. Μοντέλο Οντοτήτων–Συσχετίσεων. Λογικός σχεδιασμός σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Κανονικοποίηση. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση. Γλώσσες για βάσεις δεδομένων. Γλώσσα SQL. Πρότυπο SQL3. Όψεις (views). Ενημερωσιμότητα όψεων. Θέματα διαχείρισης και λειτουργίας βάσεων δεδομένων. Ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση, ασφάλεια, λειτουργικότητα, κ.λπ. Ο Ρόλος και τα καθήκοντα του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων. Συναλλαγές (transactions). Συστήματα αρχείων και φυσικός σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη φυσική οργάνωση ΣΔΒΔ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων Ι των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών