Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 • Αρχές και μηχανισμοί αντικειμενοστραφούς ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού.
 • Επισκόπηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στη γλώσσα C++.
 • Βασικά στοιχεία της C++, διαφορές με τη C.
 • Οργάνωση και μεταγλώττιση προγραμμάτων C++.
 • Ορισμός νέων τύπων. Αφαίρεση στα δεδομένα.
 • Κλάσεις Ι (συναρτήσεις κατασκευής – καταστροφής, συναρτήσεις κατασκευής αντιγράφων, inline συναρτήσεις, υπερφόρτωση).
 • Χώροι ονομάτων. Κληρονομικότητα.
 • Κλάσεις ΙΙ (εικονικές και πλήρως εικονικές συναρτήσεις, αφηρημένες κλάσεις).
 • Πρότυπα συναρτήσεων και πρότυπα κλάσεων.
 • Η βιβλιοθήκη Standard Template Library (STL) της C++.
 • Είσοδος / Έξοδος στη C++.
 • Χειρισμός εξαιρέσεων.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών