Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ψηφιακά Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψηφιακά Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακά Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

• Εισαγωγικές αρχές ψηφιακών συστημάτων
• Αριθμητικά συστήματα και κώδικες
• Λογικές Πύλες
• Άλγεβρα Boole και λογική απλοποίηση
• Ανάλυση συνδυαστικής λογικής
• Λειτουργίες συνδυαστικής λογικής
• Δισταθή και Χρονιστές
• Καταχωρητές
• Απαριθμητές
• Αποθήκευση δεδομένων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ψηφιακά Συστήματα των Μηχανικών Βιοϊατρικής