Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχέδιο.

 • Βασικοί κανονισμοί και όργανα σχεδίου
 • Σχεδίαση όψεων από την αξονομετρική παράσταση με τη μέθοδο των ορθογώνιων
  προβολών
 • Γενικά κριτήρια διαστασιολόγησης
 • Διατομές κι επίπεδες τομές. Παράσταση κοχλιών και σπειρωμάτων
 • Μηχανολογικά εξαρτήματα, τομές.
 • Πακέτο Σχεδίασης με χρήση Η/Υ (CAD)
 • Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό σχέδιο
 • Κανονισμοί σχεδίασης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Σύμβολα (γραμμές, διακόπτες, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρονόμοι, ηλεκτρονικά σύμβολα),
 • Σχεδίαση ηλεκτρικών μηχανών
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Σχεδίαση τυπωμένων κυκλωμάτων με Η/Υ

  Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ των Μηχανικών Βιοϊατρικής