Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Α. Πραγματικές Συναρτήσεις μιας μεταβλητής

 1. Συναρτήσεις – Είδη συναρτήσεων
 2. Εκθετική, Λογαριθμική συνάρτηση, Τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφες
  τους
 3. Όριο – Ιδιότητες ορίων
 4. Συνέχεια συνάρτησης
  Β. Διαφορικός Λογισμός
 5. Παράγωγος συνάρτησης
 6. Θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού
 7. Εφαρμογές παραγώγου – Μελέτη συνάρτησης
  Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός
 8. Αόριστο ολοκλήρωμα
 9. Ορισμένο ολοκλήρωμα
 10. Μέθοδοι ολοκλήρωσης
 11. Γενικευμένο ολοκλήρωμα
  Δ. Ακολουθίες – Σειρές
 12. Ακολουθίες- Σύγκλιση ακολουθίας
 13. Σειρές – Κριτήρια σύγκλισης
 14. Δυναμοσειρές, Πολυώνυμο Taylor
 15. Σειρές Fourier
  Ε. Γραμμική Άλγεβρα:
 16. Πίνακες- Είδη πινάκων
 17. Πράξεις με πίνακες
 18. Ορίζουσα-Ιδιότητες οριζουσων
 19. Αντίστροφος πίνακας
 20. Βαθμός πίνακα
 21. Επίλυση Γραμμικού Συστήματος
 22. Διανυσματικοί χώροι- Βάση και διάσταση ενός διανυσματικού χώρου
 23. Γραμμικές απεικονίσεις- Πυρήνας και εικόνα γραμμικής απεικόνισης
 24. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πίνακα
  ΣΤ. Αναλυτική Γεωμετρία:
 25. Διανύσματα στον χώρο– Πράξεις διανυσμάτων
 26. Εσωτερικό γινόμενο, Ορθογωνιότητα διανυσμάτων
 27. Εξωτερικό γινόμενο
 28. Ευθεία και επίπεδο
  Ζ. Εισαγωγή στις συναρτήσεις περισσοτέρων μεταβλητών

  Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα των Μηχανικών Βιοϊατρικής