Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Διαφορικές Εξισώσεις | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διαφορικές Εξισώσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαφορικές Εξισώσεις | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις: Διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης: χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, γραμμικές. Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης: με σταθερούς συντελεστές, ειδικής
μορφής. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Μετασχηματισμός Laplace. Σειρές και ολοκλήρωμα Fourier. Διανυσματικός Διαφορικός Λογισμός: Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία. Ορισμός και παραγώγιση διανυσματικής συνάρτησης μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών. Κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός πεδίων. Τελεστής Laplace. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα: Ορισμός, μορφές, ιδιότητες. Θεωρήματα Green, Stokes και Gauss. Εφαρμογές στις εξισώσεις Maxwell. Σφάλματα στους αριθμητικούς υπολογισμούς. Προσεγγιστικές μέθοδοι. Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Αριθμητική λύση συνήθων διαφορικών εξισώσεων (ODE's).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Διαφορικές Εξισώσεις των Μηχανικών Βιοϊατρικής