Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

• Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• Βασικά στοιχεία αλγορίθμων
• Γλώσσες προγραμματισμού
• Δομή προγράμματος
• Μεταβλητές (ακέραιες, κινητής υποδιαστολής, χαρακτήρα, λογικές)
• Τελεστές (αριθμητικοί, συγκριτικοί, λογικοί)
• Εντολές εισόδου – εξόδου
• Έλεγχος ροής (διακλάδωση, επαναληπτικοί βρόχοι)
• Αριθμητικοί πίνακες 1 και 2 διαστάσεων
• Πίνακες χαρακτήρων – Συμβολοσειρές
• Συναρτήσεις
• Γραφικές παραστάσεις 2 και 3 διαστάσεων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ των Μηχανικών Βιοϊατρικής