Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αναλογικά Ηλεκτρονικά | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αναλογικά Ηλεκτρονικά | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

• 1.Χαρακτηριστικές καμπύλες I-V
• 2. Δίοδοι Ρ-Ν: Δίοδος με ορθή & ανάστροφη πόλωση. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσηςρεύματος διόδων επαφής Ρ-Ν. Ευθεία φόρτου.
• 3. Εφαρμογές διόδων: Η Δίοδος ως διακόπτης, ως ανορθωτής πλήρους κύματος και ως
ημιανορθωτής. Ανόρθωση με φίλτρο.
• 4. Δίοδος Ζένερ. Εφαρμογές σε κυκλώματα σταθεροποίησης τάσης.
• 5. Διπολικό τρανζίστορ επαφής (BJT). Αναφορά στη δομή, λειτουργία των τρανζίστορ NPN
και PNP, Κυκλώματα πόλωσης CB, CE, CC.
• 6. Εφαρμογές τρανζίστορ: Σχέση μεταξύ των ρευμάτων IC, IB και IE. Χαρακτηριστικές
εισόδου και εξόδου των BJT. Το τρανζίστορ ως διακόπτης, ως ταλαντωτής & ως ενισχυτής.

 1. Junction Field Effect Transistor: Αναφορά στη δομή, αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές IV, Κυκλώματα πόλωσης CS, CD& CG. Εφαρμογές.
  • 8. MOSFET: Αναφορά στη δομή, αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές I-V, Κυκλώματα
  πόλωσης CS, CD& CG. Εφαρμογές.
  • Ενισχυτές χαμηλών συχνοτήτων.
  • Ενισχυτές υψηλών συχνοτήτων.
  • Ανάδραση.
  • Τελεστικοί ενισχυτές.
  • Μη γραμμικότητα τελεστικών ενισχυτών.
  • Ανάλυση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τελεστικών ενισχυτών.
  • Ταλαντωτές (γραμμικοί και μη γραμμικοί).
  • Ταλαντωτές ελεγχόμενοι από τάση (VCO – Voltage Controlled Oscillators).
  • Κυκλώματα βρόχων κλειδώματος φάσης (PLL – Phase Locked Loop).
  • Πολυδονητές.
  • Γεννήτριες συναρτήσεων.

  Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Αναλογικά Ηλεκτρονικά των Μηχανικών Βιοϊατρικής