Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φυσικοχημεία | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσικοχημεία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσικοχημεία | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος