Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική - Σχεδίαση | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνική Μηχανική-Σχεδίαση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική - Σχεδίαση | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος