Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Πληροφορική Ι | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πληροφορική Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πληροφορική Ι | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος